Prezentare


Centrul de Informare Tehnologică – UNBM a fost creat în ianuarie 2007 în cadrul Universităţii de Nord din Baia Mare, Facultatea de Inginerie, Catedra Sisteme Industriale şi Management Tehnologic ca subunitate a fondatorului, cu autonomie financiară fără autonomie juridică, având caracter nonprofit. În aprilie 2007 este autorizat de către AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ din cadrul MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI.

Misiune


Scopul Centrului de Informare Tehnologica – UNBM este stimularea valorificării rezultatelor cercetării, crearea şi dezvoltarea comportamentului inovativ al mediului academic şi al mediului socio-economic. În acest context CIT-UNBM pune în circulaţie informaţii ştiinţifice şi tehnice despre: noi tehnologii, noi procese tehnologice, echipamente tehnologice de prelucrare şi de control necesare industriei, dar şi despre soluţii tehnice privind protecţia mediului.


Direcţii strategice

 1. Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor din sectorul productiv si servicii;
 2. Transfer de know-how între UNBM şi IMM-uri;
 3. Identificarea posibilelor proiecte de afaceri;
 4. Orientarea temelor de cercetare spre rezolvarea unor probleme impuse de dezvoltarea regiunii de N-V a României în domeniile: construcţii de maşini şi echipamente, tehnologia informaţiei şi comunicaţii şi de rezolvare a unor probleme referitoare la protecţia mediului.
 5. Implicarea universităţii în coordonarea unor proiecte privind fundamentarea strategiei de dezvoltare la nivel regional şi la nivelul unor judeţe din regiune;
 6. Realizarea de conferinţe, prezentări, expoziţii, publicaţii în domeniul ITT.

Obiective

 • Diseminarea informaţiilor referitoare la rezultatele cercetării-dezvoltării;
 • Documentare tehnologică;
 • Instruire a agenţilor economici în probleme de transfer de tehnologic;
 • Consultanţă de specialitate în vederea încheierii de contracte privind implementarea transferului tehnologic;
 • Inventarierea partenerilor externi pentru transferul produselor şi serviciilor, cum ar fi: tehnologii noi, produse noi, invenţii, inovaţii, consultanţă, cursuri de pregătire de specialitate;
 • Sprijinirea prin asistenţă calificată la elaborarea documentaţiei de invenţii şi inovaţii;
 • Recomandare de experţi celor interesaţi si realizarea de expertize, la cerere;
 • Implicarea studenţilor pasionaţi în activităţile ITT ale departamentului şi promovarea lor ca membrii în colectivul departamentului, în funcţie de performanţele lor.

Organigrama