Servicii furnizate de centru

 

  • Servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică;

  • Servicii de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri;

  • Servicii de asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;

  • Servicii de asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel naţional şi internaţional;

  • Consultanţă la elaborarea proiectelor pentru obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;

  • Identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare;

  • Asigurarea accesului la baze de date specializate;

  • Informare cu privire la priorităţile naţionale, regionale şi locale;

  • Procesare, editare, multiplicare materiale promoţionale;

  • Proiectare şi design pentru prezentări pe Internet