ADMITERE - UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE


  ADMITERE LICENȚĂ 2010  
 

    ORGANIZAREA PE COMISII

    Pentru admiterea din 2010 sunt organizate 3 comisii de admitere:

Modul de organizare şi desfăşurare a admiterii este în concordanţă cu legile în vigoare şi cu ultimele precizări ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.    

   

    REGULAMENTE

    REGULAMENTELE pentru admiterea 2010 la facultăţile Universităţii de Nord sunt următoarele:

LICENȚĂ

    Regulament admitere Facultatea de Inginerie

    Regulament admitere Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu

    Regulament admitere la Facultatea de Litere

    Regulament admitere la Facultatea de Ştiinţe

MASTERAT

    Regulament admitere Facultatea de Inginerie

    Regulament admitere Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu

    Regulament admitere la Facultatea de Litere

    Regulament admitere la Facultatea de Ştiinţe

SESIUNEA IULIE 2010


    Rezultatele admiterii LICENŢĂ - Facultatea de Inginerie pot fi consultate mai jos.

    Facultatea de Inginerie - 30 iulie 2010 (in ordine alfabetica)


    Rezultatele admiterii LICENŢĂ - Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu pot fi consultate mai jos.

    Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu - 31 iulie 2010 (in ordine alfabetica)

   

    Rezultatele admiterii MASTERAT - Facultatea de Inginerie pot fi consultate mai jos.

    Facultatea de Inginerie, Domeniile: Inginerie Mecanică / Inginerie Industrială- 27 iulie 2010

    Facultatea de Inginerie, Domeniile: Inginerie Electrică / Inginerie Energetică- 27 iulie 2010

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2010


    REZULTATE FINALE PE SPECIALIZĂRI (IULIE+SEPTEMBRIE) DUPĂ RETRAGERI ŞI REDISTRIBUIRI.

    Facultatea de Inginerie

    Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu