Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic  
 


DIRECTOR: Conf.univ.dr. Florian ROATIŞ
Str. Victoriei nr. 76, cod 430122, Baia Mare - România
Telefon: 0262-218132
WWW: http://dpppd.ubm.ro/
E-mail: Florian.Roatis@ubm.ro

    Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic (DPPPD) din cadrul Universităţii de Nord din Baia Mare a fost înfiinţat în anul 1996 ca unitate abilitată să asigure pregătirea psihopedagogică şi metodică a studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ superior, care optează pentru carieră didactică.

    Ca unitate educaţională DPPPD organizează şi asigură:

  • Formarea iniţială psihopedagogică, metodică şi practică a studenţilor de la secţiile cu profil didactic, ca şi a celor de la secţiile nedidactice care vizează o carieră didactică în viitor.

    În prezent, programul de studii psiho-pedagogice în vederea obţinerii certificatului de absolvire al DPPPD este structurat pe două module a câte 30 de credite fiecare (Ord. MEC nr. 4343/17.06.2005).

    Primul modul se organizează pe parcursul anilor I-III (IV) şi se finalizează prin adeverinţe de absolvire, dând dreptul pentru exercitarea temporară a profesiei didactice.

    Al doilea modul se organizează (începând cu anul 2008) în perioada de la luarea licenţei şi până la susţinerea examenului de definitivat, şi se finalizează cu certificat de absolvire, care condiţionează înscrierea la examenul de definitivat.

    În paralel, până în anul 2008, se organizează modulul unic, complet, care asigură certificatul de absolvire necesar celor care urmează o carieră didactică şi care cuprinde:

  • Activitatea de pregătire psihopedagogică pentru absolvenţii de învăţământ superior – numai în specializările existente în cadrul Universităţii de Nord din Baia Mare – care vizează o carieră didactică sau sunt încadraţi în învăţământ şi nu deţin certificatul de absolvire a modulului pedagogic;
  • Programul de formare profesională continuă, în calitate de "furnizor de formare profesională".

    Activitatea de formare profesională continuă cuprinde:

  • Organizarea examenelor de definitivat, gradul II şi gradul I la specializările acreditate de MEdC: română, engleză, franceză, matematică, biologie, chimie, fizică, informatică (definitivat), învăţători, educatoare;
  • Programul de perfecţionare DOCENDO DISCIMUS pentru profesori (două module, 60 de credite);
  • Programul de perfecţionare EURODIDACTIC destinat institutorilor, învăţătorilor şi educatorilor (30 de credite profesionale transferabile).