FACULTATEA DE LITERE  
  WEB-site propriu:  http://litere.ubm.ro   e-mail:  decanat-litere@ubm.ro   
  ADRESA
430122 Baia Mare - România,
Str. Victoriei, nr. 76
Tel.: 0262-276305     Fax: 0262-275436

 
  ACREDITARE Facultatea de Litere din cadrul Universităţii de Nord funcţionează începând din 1961 în cadrul Institutului Pedagogic din Baia Mare. După o întrerupere de 4 ani (între anii 1986-1990), îşi reia activitatea şi este acreditată instituţional prin H.G. nr. 472/1997.  
  DECAN Prof.univ.dr.
Petru DUNCA
telefon: 0262-276305
e-mail: Petru.Dunca@ubm.ro
 
  PRODECAN Conf.univ.dr.
Gheorghe Mihai BÂRLEA
telefon: 0262-276305
e-mail: Gheorghe.Barlea@ubm.ro
 
  SECRETAR
ŞTIINŢIFIC
Conf.univ.dr.
Rodica TURCANU
telefon: 0262-276305
 e-mail:
 
  PERSONAL
DIDACTIC
In total sunt 63 cadre didactice universitare (asistenţi, lectori, conferenţiari, profesori), din care 8 sunt profesori universitari.  
PROGRAME
DE STUDII

 

  • Studii de licenţă: 3 ani;
  • Masterat: 2 ani;
  • Studii doctorale.
 
  DOMENII DE
LICENŢĂ ŞI
SPECIALIZĂRI

  • Limbă şi literatură / Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză,
    Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză
  • Limbi moderne aplicate / Limbi moderne aplicate (engleză - franceză / germană)
  • Studii culturale / Etnologie
  • Filozofie / Filozofie
  • Ştiinţe ale comunicării / Jurnalism
  • Asistenţă socială / Asistenţă socială
  • Teologie / Teologie ortodoxă didactică, Teologie ortodoxă pastorală, Teologie greco-catolică didactică, Teologie greco-catolică pastorală
  • Arte plastice şi decorative / Arte plastice. Pictură
 
  MASTERATE

  • Etnologie şi antropologie socială
  • Limbă şi cultură populară
  • Literatura română şi modernismul european
  • Studii canadiene
  • Supervizare în asistenţa socială
  • Traductologie
  • Lingvistică aplicată
  • Etnoturism
  • Drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă
 
  STUDII
DOCTORALE

  • Filologie
 
  CATEDRE CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  
    CATEDRA DE LIMBI MODERNE  
    CATEDRA DE FILOSOFIE - TEOLOGIE - ARTE  
    CATEDRA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ  
    CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI  
  TEME MAJORE
DE CERCETARE

  • Cercetări în domeniul semioticii şi lingvisticii aplicate
  • Cercetări în domeniul limbii române contemporane, dialectologiei
  • Cercetări în domeniul toponimiei şi antroponimiei
  • Cercetări în istoria limbii române
  • Cercetări în domeniul literaturii române şi străine
  • Cercetări în canadianistică
  • Cercetări în domeniul istoriei presei
  • Cercetări în domeniul etnologiei şi antropologiei
  • Cercetări în domeniul filozofiei
  • Cercetări în domeniul folclorului
  • Cercetări în domeniul teologiei
  • Cercetări în domeniul pedagogiei şi psihologiei
  • Cercetări în istoria artei