FACULTATEA DE RESURSE MINERALE ŞI MEDIU  
  WEB-site propriu:  http://frmm.ubm.ro   e-mail:  decanat-frmm@ubm.ro   
  ADRESA
430083 Baia Mare - România,
Str. Dr.V.Babes, nr. 62/A
Tel.: 0362-401266     Fax: 0262-276153

 
  ACREDITARE Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu din Universitatea de Nord funcţionează începând din 1990, fiind acreditată instituţional prin H.G. nr. 568/1995.  
  DECAN Prof.univ.dr.ing.
Vasile OROS
telefon: 0362-401266
e-mail:Vasile.Oros@ubm.ro
 
  PRODECAN Prof.univ.dr.ing.
Nicolae BĂNCILĂ-AFRIM 
telefon: 0362-401266
e-mail: Nicolae.Bancila@ubm.ro
 
 
  SECRETAR
ŞTIINŢIFIC
Conf.univ.dr.ing.
Mihaela PODARIU
telefon: 0362-401266
e-mail: Mihaela.Podariu@ubm.ro
 
  PERSONAL
DIDACTIC
In total sunt 25 cadre didactice universitare (asistenţi, şefi de lucrări, conferenţiari, profesori), din care 5 sunt profesori universitari.  
  PROGRAME
DE STUDII

 • Inginer licenţiat: 4 sau 5 ani;
 • Studii aprofundate: 1 an;
 • Masterat: 3 semestre;
 • Studii postuniversitare: 1 an.
 
  DOMENII DE
LICENŢĂ ŞI
SPECIALIZĂRI

 • Ingineria mediului / Ingineria şi protecţia mediului în industrie
 • Mine, Petrol şi Gaze / Inginerie minieră
 • Mine, Petrol şi Gaze / Prepararea substanţelor minerale utile
 • Ingineria materialelor / Ingineria procesării materialelor
 • Geodezie / Măsurători terestre şi cadastru
 • Inginerie civilă / Construcţii civile, industriale şi agricole
 • Ingineria mediului / Ingineria valorificării deșeurilor
 • Ştiinţa mediului / Ştiinţa mediului
 
  STUDII
APROFUNDATE

 • Inginerie minieră
 • Prepararea substanţelor minerale utile
 
  MASTERAT

 • Evaluarea impactului şi riscului pentru mediu
 
  STUDII
POSTUNIVERSITARE

 • Ingineria mediului
 • Topografie - Cadastru
 
  CATEDRE CATEDRA DE PREPARARE, GEOLOGIE ŞI INGINERIA MEDIULUI  
    CATEDRA DE MINE  
    CATEDRA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR  
  TEME MAJORE
DE CERCETARE

 • Depoluarea solurilor prin procedee de stabilizare cu tufuri zeolitice
 • Studiul stabilităţii iazurilor de decantare
 • Conservarea şi închiderea ecologică a minelor
 • Valorificarea resurselor minerale şi a deşeurilor
 
  CENTRE DE
CERCETARE

 • Centrul de Cercetare pentru Resurse Minerale şi Dezvoltare Durabilă
 • Centrul de Cercetare pentru Procesarea Resurselor Minerale şi a Deşeurilor