FACULTATEA DE ŞTIINŢE  
  WEB-site propriu:  http://stiinte.ubm.ro   ADMITERE LICENTA ȘI MASTERAT 2011  
  ADRESA
430122 Baia Mare - România,
Str. Victoriei, nr. 76
Tel.: 0262-276059     Fax: 0262-275368

 
  ACREDITARE Facultatea de Ştiinţe din cadrul Universităţii de Nord funcţionează începând din 1990 şi este acreditată instituţional prin H.G. nr. 472/1997.  
  DECAN Conf.univ.dr.
Petrică POP-SITAR
telefon: 0262-276059
fax: 0262-275368
petrica.pop@cunbm.utcluj.ro
 
  PRODECAN Conf.univ.dr.
Rita TOADER
telefon: 0262-276059
fax: 0262-275368
Rita.Toader@cunbm.utcluj.ro
 
  PRODECAN Conf.univ.dr.
Monica MARIAN
telefon: 0262-276059
fax: 0262-275368
moni_marian@hotmail.com
 
  PERSONAL DIDACTIC In total sunt 65 cadre didactice universitare (asistenţi, şefi de lucrări, lectori, conferenţiari, profesori), din care 6 sunt profesori universitari.  
  PROGRAME
DE STUDII

 • Inginer licenţiat: 4 ani;
 • Licenţiat în ştiinţe: 3 ani;
 • Masterat: 2 ani;
 • Studii doctorale.
 
  DOMENII DE
LICENŢĂ ŞI
SPECIALIZĂRI

 • Matematică / Matematică (ZI)
 • Matematică / Matematică informatică (ZI)
 • Informatică / Informatică (ZI)
 • Fizică / Fizică (ZI)
 • Chimie / Chimie (ZI)
 • Biologie / Biologie (ZI)
 • Ingineria produselor alimentare / Ingineria produselor alimentare (ZI)
 • Ingineria produselor alimentare / Controlul și expertiza produselor alimentare (ZI)
 • Management / Management (ZI)
 • Management / Management (FR)
 • Administrarea afacerilor / Economia întreprinderii (ZI)
 • Cibernetică, Statistică și Informatică Economică / Informatică economică (ZI)
 
  MASTERATE

 • Matematică Didactică
 • Matematici computationale si tehnici informatice avansate
 • Informatică și inginerie software
 • Biologie - Biochimie
 • Metode de analiza a calitatii mediului si produselor
 • Didactica Chimiei
 • Managementul proiectelor europene
 • Managementul afacerilor
 • Analiza teoretică a sistemelor nanostructurate
 
  CURSURI
POSTUNIVERSITARE
DE SPECIALIZARE

 • Informatică
 • Management public
 • Management economic
 
  STUDII
DOCTORALE

 • Matematică
 
  CATEDRE CATEDRA DE DISCIPLINE ECONOMICE  
    CATEDRA DE CHIMIE - BIOLOGIE  
    CATEDRA DE FIZICĂ ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ  
    DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ - INFORMATICĂ  
  TEME MAJORE
DE CERCETARE

 • Cercetări în domeniul suprafeţelor şi nanoconstrucţiilor
 • Cercetări în domeniul analizelor elementelor şi efectelor poluării asupra mediului înconjurător
 • Analiza neliniară. Teoria punctului fix
 • Cercetări în domeniul ecuaţiilor Harper
 • Cercetări în domeniul opticii şi spectroscopiei
 • Cercetări în domeniul sistemelor coloidale
 • Cercetări în domeniul geneticii
 • Cercetări în domeniul biodegradării deşeurilor
 • Cercetări economice de impact asupra pieţei şi mecanismelor acestora
 
  CENTRE DE
CERCETARE

 • Matematici Computaţionale şi Aplicaţii
 • Centrul asupra proprietăţilor sistemelor mezoscopice, descrieri teoretice şi aplicaţii
 • Centru de Cercetare Ştiinţifică pentru Siguranţa mediului, Alimentelor şi Sănătăţii – CCESMAS