Siglă UBM
Centrul Universitar Nord din Baia Mare
ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019, SEMESTRUL IIActualizat la data de: 13.04.2019
Observații la acest orar se pot face luni și vineri între orele 10.30 - 11.30, prin responsabilii de orar la nivel de facultate.Începând cu data de 23 Februarie, orice modificare realizată de comun acord cu studenții, se va realiza pe baza unei cereri argumentate și semnate de către aceștia și cadrul didactic implicat. Ea va fi aprobată de către conducerea Facultății și înmânată spre operare de către cadrul didactic, îndrumătorul de an sau reprezentantul conducerii ori a departamentului implicat.© 2011-2019 Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Design - 2V