Siglă UBM
Centrul Universitar Nord din Baia Mare
ANUL UNIVERSITAR 2015 - 2016, SEMESTRUL I



grupecadre didacticesăli de curs



Actualizat la data de: 13.11.2015
Observații la acest orar se pot face luni și vineri între orele 10.30 - 11.30 sau prin e-mail la adresa orare@cunbm.utcluj.ro



Începând cu data de 1 Octombrie, orice modificare realizată de comun acord cu studenții, se va realiza pe baza unei cereri argumentate și semnate de către aceștia și cadrul didactic implicat. Ea va fi aprobată de către conducerea Facultății și înmânată spre operare de către cadrul didactic, îndrumătorul de an sau reprezentantul conducerii ori a departamentului implicat.



© 2011-2015 Universitatea de Nord. Design - 2V