Cercetãri interdisciplinare privind corelatia sol-plantã, stabilirea unor factori de transfer pentru zone cu poluare istoricã antropicã

Coordonator: UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE, Facultatea de STIINTE, Catedra Chimie-Biologie,http://www.ubm.ro

Director proiect: Conf.univ.dr. OPREA GABRIELA MARIA,e-mail:opreag@yahoo.com

Autoritate contractanta: UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII BUCURESTI, http://www.uefiscdi.ro


în collaborare cu:


INCDO-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj Napoca, http://www.icia.ro


Institutul de Sanatate Publica Bucuresti_Centrul Regional Cluj-Napoca, http://www.ispcj.ro


Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca, http://www.usamvcj.ro


Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara,http://www.usab-tm.roCERCETARI INTERDISCIPLINARE PRIVIND CORELATIA SOL-PLANTA, STABILIREA UNOR FACTORI DE TRANSFER PENTRU ZONE CU POLUARE ISTORICA ANTROPICA

Top of the page