Cercetãri interdisciplinare privind corelatia sol-plantã, stabilirea unor factori de transfer pentru zone cu poluare istoricã antropicã

INFORMATII GENERALE

Proiectul se incadreaza in domeniul de cercetare 5: "Agricultura, siguranta si securitate alimentara", tematica de cercetare 5.1.17: "Cercetare interdisciplinara privind corelatiile sol, planta, animal, aliment si om" si propune sa realizeze un studiu complex privind poluarea solului si sa stabileasca corelatiilor care exista intre poluarea acestuia si intregul lant trofic, de la plante pana la om, in diferite zone din Romania, intre care si Baia Mare, cunoscuta pentru poluarea istorica si actuala cu care se confrunta si consecintele acesteia. Proiectul CISPPA propune de asemenea determinarea unor factori de transfer intre sol si plantele cultivate pe acesta, prin analiza unor microelemente care se gasesc in sol si se regasesc apoi in plante. Proiectul va evalua riscul privind expunerea consumatorilor la concentratiile elementelor determinate si va stabili gradul real de poluare a solului in functie de biodisponibilitatea elementelor continute in acesta. Proiectul CISPPA se doreste a fi un raspuns problemelor legate de mobilitatea unor microelemente cu potential toxic in sol si transferul acestora in plante si mai departe in intregul lant trofic, deoarece propune stabilirea unor metode de evaluare a factorilor de transfer sol-planta. Prin stabilirea gradului activ de poluare a solului functie de factorii de transfer care vor fi calculati se va cuantifica repartitia microelementelor studiate intre sol si plantele care cresc pe acesta. Gradul activ de poluare este mai degraba definit de cantitatea de microelemente preluate de plante din sol, decat de concentratia efectiva a acestora in solul considerat. Acest aspect este inca putin studiat, dar este reflectat si punctat de faptul ca nu exista in acquisul comunitar reglementari privind limite maxime de componenti chimici in sol.

DATE IMPORTANTE:

Perioada derularii: 01 OCTOMBRIE 2008 - 30 SEPTEMBRIE 2011

Valoare proiect: 2.000.000 LEI

BUGET
ACTIVITATI SI RESPONSABILITATI

Top of the page