Cercetãri interdisciplinare privind corelatia sol-plantã, stabilirea unor factori de transfer pentru zone cu poluare istoricã antropicã