Al III-lea Congres al P.M.R. Imprimare
Catalog Filatelic - 1960
Data introducerii în circulaţie: 20 iunie 1960
Număr de valori: 1
Valori nominale: 0,55 lei
Paginare: în coală de 50 de timbre
Dimensiune timbru: 32 x 42 mm
Hârtie: cretată
Dantelură: 13 ½
Tirajul total al emisiunii: 3.000.000
Macheta: I. Molnar
LP serie 501
Carton filatelic:
1
- -

 


.

Imagine Cotă Val. nominală Descriere Tiraj

LP 501
RO 2061
LA 501
Yv 1726
Mi 1868
G 2759
S 1339
Z 1979
0,55 lei
roşu şi cărămiziu, Muncitor şi emblema partidului
3.000.000 1,40015 0,100015 0,75
*

LA 501a
carton filatelic

2,23

LA 501b eroare filatelică
pată albă în dreapta stemei

140,13
8,513


LA 501c eroare filatelică punct roşu pe T /POSTA/, jos

7,13
0,313


LA 501d varietate filatelică nedantelat stânga

1,5306 0,1136
2015

Legendă:

◊ - Neştampilat (exprimat în lei)

♦ - Ştampilat (exprimat în lei)

♥ - Aplicată pe corespondenţă, încrisuri şi alte documente

LP - cotă Romfilatelia

LA - cotă Leonard Alexandru

RO - cotă CMPR (România)
Yv - cotă catalog Yvert (Franţa)

Mi - cotă catalog Michel (Germania)
G - cotă catalog Gibbons (Anglia)
S - cotă catalog Scott (SUA)

Z - cotă catalog Zumstain

Ultima actualizare în Luni, 15 Iunie 2015 12:45