500 de ani de la naşterea lui Leonardo da Vinci Imprimare
Catalog Filatelic - 1952
Data introducerii în circulaţie: 20 iunie 1952
Data retragerii din circulaţie: Mărcile poștale românești emise între 1952-1989 au avut putere de francare până în 1990.
Număr de valori: 1
Valori nominale: 0,55 lei
Paginare: coli finite de 100 bucăţi
Dimensiune timbru: 28 x 33 mm
Tip hârtie: albă cu filigran R.P.R. XVI
Sistem de tipărire: tipar adânc
Tirajul total al emisiunii: 3.000.000 exemplare
Dantelură: 14 : 13 ½
LP serie 326
Machetator: Cr. Müller

 


.

Imagine Cotă Val. nominală Descriere Tiraj

LP 326
LA 326
Yv 1264
Mi 1401
S 878
0,55 lei
violet, gumă albă, portretul lui Leonardo da Vinci, 1452-1519.
3.000.000 15,931375 1,3840972 34,180375

LA 326a eroare filatelică cap împușcat (c10:r10) 30.000 (?) 133,6 8,92 204,69225

LA 326b
100 x 0,55 lei coală finită de 100 de timbre
30.000
770,5687 -
-


LA 326c

carte maximă, ed. Posta Română, Dimensiunea: 9,6/14,7 cm.
Stampila P.Z. ǿ 4,0 cm, tuş violet, cu amprenta ştampilei: LEONARDO DA VINCI / 1452 - 1952 / BUCUREŞTI POŞTA 20 IUNIE 1952
1.500
-
-
100,82101

LA 326d
Ilustrată maximă Leonardo Da Vinci, suport interbelic italian. Se cunosc variante cu
ştampila de poştă Bucureşti datată 25.04.61 (foto) şi 13.09.56 în care ştampila e pusă pe partea de jos a timbrului, pe partea albă a ilustratei.
? -
-
75,13


LA 326e
Ilustrată maximă Leonardo Da Vinci, ştampila poşta Bucureşti, 10.07.71, suport italian 1900. ?
-
-
100,13

2015


 


Legendă:

◊ - Neştampilat (exprimat în lei)

♦ - Ştampilat (exprimat în lei)

♥ - Aplicată pe corespondenţă, încrisuri şi alte documente

LP - cotă Romfilatelia

LA - cotă Leonard Alexandru
Yv - cotă catalog Yvert (Franţa)

Mi - cotă catalog Michel (Germania)
G - cotă catalog Gibbons (Anglia)
S - cotă catalog Scott (SUA)

Z - cotă catalog Zumstain

Ultima actualizare în Luni, 15 Iunie 2015 08:17