Constituția construirii socialismului Imprimare
Catalog Filatelic - 1952
Data introducerii în circulaţie: 5 decembrie 1952
Data retragerii din circulaţie: Mărcile poștale românești emise între 1952-1989 au avut putere de francare până în 1990.
Număr de valori: 1
FDC: 1
Valori nominale: 1 leu
Paginare: coli finite de 100 bucăţi
Dimensiune timbru: 28 x 33 mm
Tip hârtie: albă cu filigran R.P.R. XVI
Gumă: albă
Sistem de tipărire: heliogravură
Tirajul total al emisiunii: 5.000.000 exemplare
Dantelură: 13 ½
LP serie 334
Machetator: colectivul Dralco (Druga, Alamaru & Costescu)

 


.

Imagine Cotă Val. nominală Descriere Tiraj

LP 334
LA 334
Yv 1287
Mi 1415
G 2271
S 916
RO 1583
55 bani
albastru-verzui, indrustria, drapele.
5.000.000 2,50 0,10 0,0173


LA 334a

FDC
? - - 3,20

LA 334b
55 bani x 100
coală finită de 100 de bucăți
50.000
250,2550
-
-

-
-2016


 


Legendă:

◊ - Neştampilat (exprimat în lei)

♦ - Ştampilat (exprimat în lei)

♥ - Aplicată pe corespondenţă, încrisuri şi alte documente

LP - cotă Romfilatelia

LA - cotă Leonard Alexandru
Yv - cotă catalog Yvert (Franţa)

Mi - cotă catalog Michel (Germania)
G - cotă catalog Gibbons (Anglia)
S - cotă catalog Scott (SUA)

Z - cotă catalog Zumstain

Ultima actualizare în Miercuri, 07 Decembrie 2016 07:50