50 de ani de la greva docherilor de la Galaţi Imprimare
Catalog Filatelic - 1956
Data introducerii în circulaţie: 6 august 1956
Data retragerii din circulaţie:
Număr de valori: 1
Valori nominale: 0,55 lei
Paginare: coli finite de 100 bucăţi
Dimensiune timbru: 27 x 37,8 mm
Tip hârtie: albă brun pe faţă cu filigran R.P.R. XVI
Sistem de tipărire: Heliogravură
Tirajul total al emisiunii: 1.000.000 exemplare
Dantelură: 14 : 14 ½
LP serie 414
LP bloc -
Machetator: Leonida Nazarov 1

 


.

Imagine Cotă Val. nominală Descriere Tiraj

LP 414
LA 414
Yv 1549
Mi 1594
S 1108
G 2450
RO 1760
0,55 lei
brun lila pe brun. Docher cu braţele încrucişate
1.000.000 2,30 0,10 1,2
*

LA 414a
4 x 0,55 lei bloc de 4
250.000
9,20
0,40
-
*

LA 414b
100 x 0,55 lei coală finită de 100 de timbre 10.000 230 -
-
*
2015

Legendă:

◊ - Neştampilat (exprimat în lei)

♦ - Ştampilat (exprimat în lei)

♥ - Aplicată pe corespondenţă, încrisuri şi alte documente

LP - cotă Romfilatelia

LA - cotă Leonard Alexandru
Yv - cotă catalog Yvert (Franţa)

Mi - cotă catalog Michel (Germania)
G - cotă catalog Gibbons (Anglia)
S - cotă catalog Scott (SUA)

Z - cotă catalog Zumstain

RO - cotă catalog Mărcile Poştale Româneşti (2009)

Ultima actualizare în Sâmbătă, 08 Decembrie 2018 11:28