România - Un Tezaur European Imprimare
Catalog Filatelic - 2009
Data introducerii în circulaţie: 16.09.2009 prin decizia 108 / 14.09.2009
Data retragerii din circulație: 01.01.2012 prin decizia 110 / 21.11.2011
Număr de valori: 8
Valori nominale: 3 lei
Bloc-coliţă dantelată: 1
Paginare: în minicoală de 8 timbre şi bloc-coliţă de 8 timbre
Dimensiune timbre: 42 x 27 mm
Dimensiune bloc-coliţă dantelată:
161 x 137 mm


Machetatori: Mihai Vămăşescu şi Stan Pelteacu
Sistem de tipărire: offset, la 5 culori pe hârtie cromo-gumată (Anglia)
Tirajul total al emisiunii: 240.000 timbre: 114.000 timbre în minicoală de 8 timbre (18.000 minicoli) şi 96.000 timbre în bloc-coliţă de 8 timbre (12.000 blocuri-coliţă)
2 FDC-uri 510 seturi (un plic echipat cu timbrele emisiunii care au fiecare valoare nominală de 3 lei -Dimitrie Cantemir, Biserica Neagră, George Enescu şi Biserica Sfinţii Trei Ierarhi- şi un plic echipat cu timbrele emisiunii care au fiecare valoare nominală de 3 lei -Delta Dunării, Artă populară din Maramureş, Parcul Naţional Retezat şi Viticultură - Crâmpoşia-)
LP serie 1844
LP bloc-coliţă de 8 timbre
1844 a


LP carton filatelic 1844 b
 


 

Imagine Cotă Val. nominală Descriere Tiraj

RO044.09
LA 1844/1
3 lei
Dimitrie Cantemir (1673-1723) a fost o personalitate remarcabilă a culturii europene a începutului de secol XVIII. Dimitrie Cantemir, personalitate cu preocupări enciclopedice, primul român membru al Academiei de la Berlin (1714) – la cererea acestei Academii a scris „Descriptio Moldaviae“- prima lucrare de politică, de geografie, etnografie şi folclor. 30.000 3,00 0,13

RO045.09
LA 1844/2
3 lei George Enescu (1881-1955), muzician complex, a reuşit să dăruiască muzicii universale toate sentimentele sale, gândurile, în aşa fel încât totul, mereu, s-a contopit cu ecoul sufletului său. Partituri, suite, simfonii, cvartete, rapsodii, lieduri şi o operă – toate sunt creaţii ale marelui compozitor, dirijor, violonist, pianist şi profesor, George Enescu- vioara nepieritoare a României. 30.000 3,00 0,13

RO046.09
LA 1844/3
3 lei Biserica Neagră din Braşov a fost construită în jurul anului 1380 şi cunoscută cu numele de Biserica Sfânta Maria. Foarte aproape de Biserica Neagră se află statuia umanistului Johannes Honterus (1498-1549), opera sculptorului berlinez H. Magnussen (1898). 30.000 3,00 0,13

RO047.09
LA 1844/4
3 lei Biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, edificiu unic în arhitectura românească, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, a făcut parte, iniţial, dintr-un ansamblu mânăstiresc (din care s-a mai păstrat doar sala gotică, azi muzeu de artă medievală). Motivele care ornamentează faţada sunt de influenţă armeano-georgiană. Ferestrele sunt decorate cu chenare cu cornişe şi baldachine. Elementele decorative din exterior, de o bogăţie neasemuită, oferă impresia unei adevărate broderii din piatră. 30.000 3,00 0,13
RO048.09
LA 1844/5
3 lei Delta Dunării, unica deltă din lume declarată rezervaţie a biosferei, este socotită şi una dintre cele mai mari zone umede din lume, ca habitat al păsărilor de apă, unde pelicanul - simbol al Deltei Dunării - trăieşte aici în cea mai mare colonie din Europa. 30.000 3,00 0,13

RO049.09
LA 1844/6
3 lei Cea mai importantă rezervaţie naturală montană din ţara noastră, rezervaţie a biosferei, Parcul Naţional Retezat se adaugă diversităţii bogăţiilor naturale inestimabile ale  României. Locuri încă neatinse de om, piscuri înalte, lacuri, flori, gheţari, peşteri, animale în sălbăticie, păduri întinse – toate se adună într-un monument unic al naturii: Parcul Naţional Retezat - reprezentat de către Capra Neagră. 30.000 3,00 0,13

RO050.09
LA 1844/7
3 lei Pe utimbru este ilustrat un vechi soi de viţă de vie românesc, Crâmpoşia, ştiut fiind faptul că în România, viticultura are o vechime de peste două mii de ani. Soiul de vin Crâmpoşia, foarte vechi, este întâlnit în cunoscuta podgorie Drăgăşani. Vinul este alb, sec, echilibrat, plin de prospeţime şi poate concura cu orice alt vin din lume. 30.000 3,00 0,13

RO051.09
LA 1844/8
3 lei Vatră de cultură şi civilizaţie, Maramureşul şi-a dăltuit în lemn istoria prin arta populară maramureşeană.
Maramureşul este locul unde tradiţiile, portul şi arta populară se păstrează cel mai bine din România. Ca-ntr-o întoarcere în timp, Maramureşul este un imens muzeu în aer liber. Bisericile de lemn - adevărate capodopere de artă populară - se întâlnesc aproape în fiecare sat, iar poarta maramureşană, acest „arc de triumf“ din lemn, se întâlneşte la fiecare casă. Tradiţia ceramicii dăinuie din timpul dacilor şi nu s-a schimbat prea mult din punct de vedere al tehnicii, ornamentării şi al formelor (Săcel, Lăpuş, Baia Sprie, Valea Izei).
30.000 3,00 0,13

LP 1844
LA 1844
Total, 8 valori 30.000 26,40 3,82
LP 1844 a
LA 1844 a
24 lei (8 x 3,00 lei) bloc-coliţă ce cuprinde cele 8 timbre ale emisiunii având tema centrală Coloana Infinitului a lui Brâncuşi marcată de numele emisiunii în limba română şi engleză sub forma amprentei unei ştampile. Pe fundal se observă: avionul lui Traian Vuia, Sfinxul din Bucegi, mănăstirii Curtea de Argeş, soi vechi de viţă de vie şi nufăr din Delta Dunării.
12.000 27,65 5,1733

LP 1844 b
LA 1844 b
carton filatelic

57,20

LA 1844 c 24 lei (8 x 3,00 lei) minicoală de 8 timbre având inscripţionată pe manşete denumirea emisiunii în limbile română şi engleză 18.000 28,86 6,60


2015

Legendă:

◊ - Neştampilat (exprimat în lei)

♦ - Ştampilat (exprimat în lei)

LP - cotă Romfilatelia

LA - cotă Leonard Alexandru

RO - cotă WNS

Ultima actualizare în Marţi, 12 Iulie 2016 07:45