Manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale organizate de Universitatea de Nord din Baia Mare

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

2004

Facultatea de Inginerie

1. The International Meeting of the Carpation Region Specialists in the Field of Gears, ediţia a V-a, 21-22 Mai 2004, North University of Baia Mare (Eugen Pay, Vasile Ţiplea, Radu Coteţiu, Nicolae Ungureanu, Mircea Lobonţiu, Vasile Năsui).
2. The National Meeting with International Participation, Nordtech, 21-22 Octomber 2004 North University of Baia Mare (Eugen Pay, Vasile Ţiplea, Radu Coteţiu, Nicolae Ungureanu, Mircea Lobonţiu, Vasile Năsui, Adriana Coteţiu, Gabriela Lobonţiu)
3. Conferinţa “Mangement Tehnologic”, Universitatea de Nord Baia Mare Nordtech, 21-22 Octomber 2004 North University of Baia Mare (Eugen Pay, Vasile Ţiplea, Radu Coteţiu, Nicolae Ungureanu, Mircea Lobonţiu, Vasile Năsui, Adriana Coteţiu, Gabriela Lobonţiu, Lucian Butnar, Sandor Ravai Nagy)
4. Advanced Methods and Trends in Production Engineering, ediţia I, mai 2004 (Radu Coteţiu)
5. Seminar tehnic prezentare INA-FAG. Catedra Construcţii de Maşini, Facultatea de Inginerie, Universitatea de Nord, decembrie 2004 (Radu Coteţiu, Nicolae Ungureanu, Vasile Ţiplea, Adriana Coteţiu, Mihai Bănică).

 

Facultatea de ştiinţe

1. ICAM 4, 4th International Conference on Applied Mathematics Baia Mare-Suior, 23-26 sept. 2004: Prof.univ.dr. Vasile Berinde, Conf.dr. Dan Bărbosu Conf.dr. Nicolae Pop, Lect.drd. Ioana Zelina, Lect.drd. Marieta Gâta, Lect.dr. Ioana Taşcu, conf. dr. Ovidiu Cosma, Conf.dr. Lidia Elena Kozma,. Asist. Univ. Ticală Cristina
2. Prof.univ.dr. Vasile Berinde, International Conference on Nonlinear Operators and Differential Equations and Applications, (ICNODEA), 24-27 august 2004, Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca (Membru in Comitetul de Organizare)

 

Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu

1. Damian Gheorghe: Organizator pentru România “International Field Workshop of IGCP project 486”, Alba Iulia, Romania, 31 st August – 7th September 2004 “The Gold- Silver- Telluride Deposits of the Golden Quadrilateral, South Apuseni Mts., Romania.

 

2005

 

Ştiinţe inginereşti

1. Pay, E Coteţiu, R., I. Ungureanu, N - The International Multidisciplinary Conference, 6th edition, May, 2005, North University of Baia Mare,
2. Tisan, V. - membru în Scientific Advisers of the International Conference „Integrated Systems for Agri-food Production” SIPA’05, 24-26 November 2005, Timişoara, Romania,
3. Tisan, V. - membru în Scientific Steering Committee of The Ninth IFToMM International Symposium on Theory of Machines and Mechanisms Bucharest, Romania, Septembrie 1-4, 2005, SYROM 2005
4. - The International Multidisciplinary Conference, 6th edition, May, 2005, North University of Baia Mare,

 

Resurse Minerale şi Mediu

Băncilă Nicolae, Damian Gheorghe Macovei Gheorghe Gheorghe M. T. Rădulescu Oros Vasile - Membru în Comitetul de Organizare GEOSIMED 2005, Universitatea de Nord Baia Mare

 

Matematică

Vasile Berinde - 6th Testing Meeting of MathEU Project, Sinaia, Hotel New Montana, 18-23 octombrie 2005

 

Umaniste

Prof.dr. Ana Olos – organizare A doua Conferinţă internaţională AYEC, Nis, Serbia organizată de Facultatea de filosofie a Universităţii Nis (Serbia) şi Ambasada Canadei la Belgrad, 21-23 octombrie 2005.

 

2006

 

Ştiinţe inginereşti

1. Coteţiu, R., I., Ungureanu N., Lobonţiu, M., Conferinţa Internaţională a Specialiştilor în Sisteme Industriale din Regiunea Euro Carpatică, (The International Conference of the Carpathian Euro-region Specialists in Industrial Systems, 6thedition. 19-20 Mai, 2006). Universitatea de Nord din Baia Mare, Facultatea de Inginerie, 19-20 May 2006
2. Tisan V., International Scientific Program Committee ”The 8th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering”, 8th–10th June 2006, Cluj-Napoca COMEFIM’8
3. Oniga, S., Tisan, A., Gavrincea, C., Buchman, A., Erdei, Z., Costea, C., Vida-Raţiu, A., Analog Devices Information Day–AD Products for Embedded Systems, 15 august 2006, Universitatea de Nord Baia Mare
4. Oniga, S., Tisan, A., Gavrincea, C., Buchman, A., Erdei, Z., Costea, C., Vida-Raţiu, A., Petrean, L., Horgos, M., Chiver, O., Barz, C., Digilent Information Day–Embedded Systems, Learning by doing, 3–4 octombrie 2006, Universitatea de Nord Baia Mare

 

Ştiinţe umaniste

1. Dana Puiu şi Ana Olos — organizarea conferinţei Virtual Canada / Le canada virtuel: Second International Non-conventional Meeting of Young Canadianists / Le 2e rencontre internationnel nonconventionnel des jeunes canadianistes, Universitatea de Nord & Centrul de Studii Canadiene, Baia Mare, martie 2006.
2. Rodica Ţurcanu — organizarea: Proiect de dezvoltare a specializarii LMA- limba germană şi edificare a prestigiului specializării prin cooperare internaţională, în cooperare cu Ministerul Federal pentru Educaţie, Ştiinţa si Cultură, Austria - BMBWK, dep. Kultur und Sprache, Mag.Norbert Habelt, prin acţiunea Zilele Austriei, mai 2006

 

Fizică

Todoran Radu, Todoran Daniela:The 7th Subregional meeting on effect-oriented activities in the countries of eastern and south-eastern Europe, Baia-Mare, Romania, 28. 09- 01.10 2006, organizată de: Joint Institute for Nuclear Reserch, Dubna, Russia; Ministerul mediului din Germania, Ministerul Educaţiei şi cercetării din România, Universitatea de Nord Baia Mare - membru al comitetului de organizare.

 

Matematică

Berinde Vasile, Pop Nicolae : 5th International Conference on Applied Mathematics (ICAM5), 21-24 Septembrie 2006, Baia Mare
Horvat Marc Andrei : Membru in comitetul intern de organizare al icam 5, Baia Mare , September 21-24 Zelina Ioana: Membru in comitetul intern de organizare al icam 5 ,Baia Mare September 21-24 Gâta Marieta : Membru in comitetul intern de organizare al icam 5, Baia Mare September 21-24
Cosma Ovidiu : Membru in comitetul intern de organizare al icam 5, Baia Mare , Sept. 21-24
Taşcu Ioana: Membru in comitetul intern de organizare al icam 5 , Baia Mare September 21-24
Bărbosu Dan Membru in comitetul intern de organizare al icam 5 ,Baia Mare September 21-24
Pop C. P. : Membru in comitetul intern de organizare al icam 5 ,Baia Mare
Hajdu-Măcelaru Mara : Membru in comitetul intern de organizare al icam 5 ,Baia Mare
Sass Huba : Membru in comitetul intern de organizare al icam 5 ,Baia Mare

 

Chimie

Organizatori al şcolii de vară: 1st International Summer School Optoelectronic Techniques for Environmental Monitoring and Risk Assessment, 31 Iulie-09. August 2006, Baia Mare Vasile Viman, Anca Mihaly-Cozmuta Leonard Mihaly-Cozmuta, Camelia Varga

 

Economic

Dan Călin Peter, Vasile Viman, Tamas Hutira, Gheorghe Moraru, Adela Coman, Corina Rădulescu,Rita Toader, Rodica Apan,Constantin Cucoşel, Florina Hahn, Diana Ighian, Adrian Moraru, Simona Sabou, Mihai Schvab, Liliana Zima – The First International Conference on Sustainable Development Strategies. May 12-13 , 2006. Thje North University of Baia Mare.

 

2007

 

Ştiinţe Inginereşti

1. Pay, E Coteţiu, R., I. Ungureanu, N - Mechanics, Tribology, Machine Manufacturing Technology, – The The International Meeting of the Carpathian Region Specialists in the Field of Gears, 7th edition, 21-23 mai, 2006, Baia Mare
2. 20-23 septembrie 2007 - 13th edition of International Symposium for Design and Technology of Electronic Package, SIITME 2007 Organizatori: Colectivul de electronică din cadrul Catedrei de Electrotehnică în colaborare cu Centrul de Electronica Tehnologica si Tehnici de Interconectare CETTI din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti
3. 17-18 May 2007 - Conferinţa Internaţională Multidisciplinară, Ediţia a 7-a. Organizatori: Universitatea de Nord Baia Mare, Catedra de Sisteme industriale şi management tehnologic şi Colegiul Nyiregyháza, Ungaria, Facultatea de Inginerie şi Agricultură. Conferinţa este organizată în cooperare cu: Academia de Ştiinţe Tehnice din Romania, Scientific Body of Szabolcz - Szatmar - Bereg County of Hungarian Academy of Science şi The World Council of Hungarian Professors
4. 17 – 22 septembrie 2007, Şcoala de vară Embedded System Design and Applications ESDA’07 Organizator: Grupul de cercetare „Sisteme Dedicate Inteligente” în cadrul proiectului de cercetare „Dezvoltarea PArteneriatelor la nivel naţional şi internaţional, în domeniul SistemE Dedicate, în vederea organizării de manifestări ştiinţifice şi pregătirea de proiecte comune în programul cadru 7 UE” - CEEX - M3 PASED - nr.: 253/01.08.2006.

 

Chimie-Biologie

1. Vasile Viman, Anca Mihaly-Cozmuta Leonard Mihaly-Cozmuta, Camelia Varga The 1st International Conference Environment - Natural Sciences - Food Industry in European Context, ENSFI 2007, Baia Mare, November 16-17, 1st Edition Baia Mare, Romania
2. Anca Mihaly-Cozmuta Leonard Mihaly-Cozmuta, Camelia Varga 1st International Workshop on Optoelectronic Techniques for Environmental Monitoring and Risk Assessment, OTEM 2007, May 21-24, Bucharest, Romania

 

Ştiinţe umaniste

27-29 septembrie 2007 - the international conference trans-communication and reception organizatori: the faculty of letters, the department of interdisciplinary research concerning human communication.

 

2008

 

Resurse minerale şi mediu

Vasile Hotea, Vasile Oros, Mihaela Podariu, International Synposium Mineral Resources and Environment Engineering, 24-25 oct 2008, North University of Baia Mare, Romania

 

Ştiinţe economice

Corina Radulescu, Rita Toader, Nicolae Pop, Tamas Hutira, Gheorghe Moraru, Adela Coman, Rodica Apan,Constantin Cucoşel, Florina Hahn, Diana Ighian, Adrian Moraru, Simona Sabou, Mihai Schvab, Liliana Zima The International Symposium 2008, On Sustainable Development Strategies, Organized By The North University, Baia Mare, Economics and Management Department, Baia Mare, Romania, 17-18 October, 2008

 

Ştiinţe umaniste

Delia Suiogan, Ştefan Mariş, Carmen Dărăbuş Petru Dunca, Cultural Spaces and Archaic Background, the 1 Conference of Intercultural and Comaparative Studies "Cultural Spaces and Archaic Background", Baia Mare, 2008 st

 

Matematică

Berinde Vasile, Pop Nicolae, Pop Petrica, 18-21 Septembrie 2008: A Şasea Conferinţă Internaţională de Matematici Aplicate (6th International Conference on Applied Mathematics – ICAM6). Organizator principal: Departamentul de Matematică şi Informatică. Alţi organizatori: Societatea de Ştiinţe Matematice din România, filiala Maramureş, şi Asociaţia SINUS

 

Ştiinţe Inginereşti

1. 21-23 Mai 2008 - The International Conference of the Carpathian Euro-Region Specialists in Industrial Systems, 7th Edition, Baia Mare, RomaniaOrganizatori: Universitatea de Nord din Baia Mare, Facultatea de Inginerie, Catedra de Sisteme Industriale şi Management Tehnologic
2. 21-23 Mai 2008 - Al XXVIII-lea Seminar Naţional de Organe de Maşini "Ioan Draghici" SNOM'08.Organizatori: Universitatea de Nord din Baia Mare, Facultatea de Inginerie, Catedra de Sisteme Industriale şi Management Tehnologic
3. 08 – 14 Mai 2008 Facultatea de Inginerie organizează «sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor» pe următoarele secţiuni: • Inginerie Industrială • Inginerie Mecanică • Inginerie şi Management • Electromecanică şi Electroenergetică • Electronică şi calculatoare