Prezentarea Departamentului

Ultima actualizare în Marţi, 05 Mai 2009 13:22

Imprimare

 

Prezentarea Departamentului de Cercetare Ştiinţifică, Inovare Tehnologică şi Managementul Proiectelor DCSITMP

Victor Babeş 62A, 430083, Baia Mare
Tel: 0262 - 218922/ 115, 116
Fax: 0262 276153
E-mail:
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Departamentul de Cercetare Ştiinţifică, Inovare Tehnologică şi Managementul Proiectelor (DCSITMP)

Departamentul de Cercetare Ştiinţifică, Inovare Tehnologică şi Managementul Proiectelor (DCSITMP) a luat fiinţă prin Hotărârea Senatului Universităţii de Nord din Baia Mare din 23.04.2008 şi este coordonat de prof.univ.dr.ing. Vasile HOTEA, secretarul ştiinţific al Univerităţii şi prof.univ.dr. Gheorghe DAMIAN, directorul de departament.

Misiunea DCSITMP este cea de dezvoltare a cercetării ştiinţifice în cadrul UNBM în vederea creşterii gradului de integrare în structurile de cercetare naţionale şi internaţionale.

Rolul DCSITMP este de a asigura cadrul organizatoric şi informaţional pentru elaborarea, implementarea şi dezvoltarea politicilor şi strategiilor de cercetare ale UNBM, informare, instruire şi de consultanţă în elaborarea şi derularea proiectelor şi granturilor de educaţie şi de cercetare.

Scopul DCSITMP este cel de a asigura instituţional suportul informaţional şi organizaţional pentru extensia, optimizarea şi ralierea la standardele de performanţă internaţionale în cercetarea ştiinţifică. Pentru proiectele în care primează interesele Universităţii ca instituţie, DCSITMP se va implica în conceperea şi implementarea lor, cu resursele de care dispune.

Obiectivele DCSITMP:

o                        Afilierea Universităţii la un sistem integrat de informare privind strategiile de cercetare ştiinţifică şi competiţiile naţionale şi internaţionale de adjudecare a proiectelor.

o                                Stimularea şi orientarea programelor de cercetare ştiinţifică complexă (interdisciplinară), spre tehnologii performante în concordanţă cu priorităţile naţionale, europene şi internaţionale.

o                                Transformarea într-un pol de informare şi diseminare a informaţiilor şi bunelor practici în managementul proiectelor (de cercetare, de finantare, granturi naţionale şi europene)

o                               Promovarea cercetării ştiinţifice din Universitate pentru creşterea vizibilităţii rezultatelor înregistrate.

o                                Evaluarea periodică a stadiului cercetării ştiinţifice, în scopul identificării potenţialului de cercetare ştiinţifică, a direcţiilor prioritare, precum şi în scopul restructurării strategiilor.

o                                Participarea la elaborarea strategiilor şi priorităţilor privind cercetarea ştiinţifică la nivelul Universităţii, regional, naţional şi internaţional.

o                               Implicarea activă şi responsabilă a persoanelor în elaborarea şi derularea proiectelor de cercetare ştiinţifică de la nivelul facultăţilor şi a celorlalte departamente din structura organizatorică a Universităţii.

o                                Asigurarea respectării regulilor de conduită prevăzute în Carta Universităţii, legislaţia naţională şi internaţională din domeniu.

Activităţi:

o                                Coordonarea şi administrarea operativă a tuturor programelor active de cercetare ştiinţifică;

o                                Asigurarea contactului cu instituţiile finanţatoare ale programelor de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale;

o                                Informarea personalului academic în privinţa: programelor active de cercetare ştiinţifică; calendarului acţiunilor, apelurilor de propuneri la nivel naţional şi european; modificărilor intervenite în structura programelor, formularelor de elaborare a proiectelor sau de raportare şi evaluare; acţiunilor organizate de Universitate sau alte instituţii privind apelurile la programele de cercetare ştiinţifică;

o                                Consilierea personalului academic pe următoarele probleme: modalităţile de completare a formularelor de depunere a proiectelor; parteneriatele existente şi cele potenţiale în domeniul cercetării ştiinţifice; încheierea contractelor pentru proiectele acceptate la finanţare; condiţiile de eligibilitate, legislaţie şi regulile de implementare a proiectelor; respectarea termenelor şi formularelor pentru raportările (intermediare şi finale) privind implementarea proiectelor; competiţiile anuale şi reatestările privind centrele de cercetare, revistele de cercetare ştiinţifică;

o                                Operarea şi actualizarea permanentă a bazei de date; întocmirea de rapoarte, analize şi situaţii statistice privind activităţile de cercetare ştiinţifică;

o                                Organizarea sau participarea în cadrul unor manifestări de tip seminar, conferinţă, întâlnire de lucru (cu caracter local, naţional sau internaţional) în domeniul programelor de cercetare ştiinţifică;

o                                Colaborarea cu Punctul regional de contact Cluj-Napoca pentru Fondurile Structurale, Camera de Comerţ şi Industrie Baia Mare, Primăria Baia Mare şi Prefectura judeţului şi alte organizaţii şi instituţii implicate în elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare la nivel regional;

o                               Conlucrarea cu celelalte structuri ale Universităţii: facultăţi, Serviciul Resurse Umane, Serviciul Finaciar-Contabil, etc. pentru buna desfăşurare a activităţilor sale;

o                                Creează şi întreţine un portal WEB pe pagina universităţii specializat pe problematici de management proiecte şi oportunităţi de finanţare a cercetării academice.

Staff

Coordonatori DCMP:

Secretarul Ştiinţific al universităţii de Nord din Baia Mare
Prof.univ.dr.ing. Vasile HOTEA
Tel: 0262 – 218922 / 115; 0362-401266 / 320
Fax: 0262- 276153
E-mail:
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Director de departament
Prof.univ.dr. Gheorghe DAMIAN
Tel: 0262 – 218922 / 116
Fax: 0262- 276153