Departamentul de Inginerie şi Managementul Tehnologiei

Moto: “Soarta îl favorizează pe cel pregătit!”

                                         Louis Pasteur
 
Despre noi PDF Imprimare Email
Departamentul Inginerie şi Managementul Tehnologiei este componentă a Facultăţii de Inginerie, din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

Departamentul Inginerie şi Managementul Tehnologiei oferă programe de studii universitare de lungă durată, programe de studii aprofundate/master, programe de pregătire doctorală, programe de studii postuniversitare de specializare şi perfecţionare, activităţi de cercetare, transfer tehnologic, consultanţă de specializate şi servicii în domeniul Inginerie şi Management Tehnologic.

Departamentul girează trei programe de studii de licenţă în trei domenii: Inginerie Industrială cu programul de studiu Tehnologia Construcţiei de Maşini, Inginerie Mecanică cu programul de studiu Echipamente pentru Procese Industriale şi Inginerie şi Management cu programul de studii Inginerie Economică în Domeniul Mecanic. Departamentul mai are în arealul său de responsabilitate şi coordonare: Studiile aprofundate în domeniul Inginerie Industrială (Proiectarea şi fabricarea roţilor dinţate), Studiile postuniversitare de specializare şi perfecţionare (în Managementul tehnologiei, Managementul proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională etc.), Centrul de Informare Tehnologică, Centrul de Cercetare în Inginerie şi Management Tehnologic, pregătirea doctoranzilor în domeniul Inginerie Mecanică. 

 

 Structură

Director de departament:   Conf.dr.ing. Mihai BĂNICĂ
     
Consiliul departamentului:   Prof.dr.habil.ing. Nicolae UNGUREANU
    Conf.dr.ec.  Vasile BÎRLE
    Conf.dr.ing. Lucian BUTNAR
    Conf.dr.ing. Dinu DARABĂ
     
Responsabil calitate
   Conf.dr.ec., ing. Gabriela LOBONȚIU

 

 Centrul de Cercetare în Inginerie și Management Tehnologic

 Centrul de Informare Tehnologică  

 
Colectiv PDF Imprimare Email
Cadre didactice titulare
             Profesori emeriți       Cadre didactice asociate
                      
Prof.dr.ing. Adriana COTEȚIU      Conf.dr.ing. Dinu STOICOVICI      Prof.dr.ing. Eugen PAY dr.H.C.(conducător de doctorat)      Dr.ing. Otto EBERST
Prof.dr.ing. Radu COTEȚIU      Conf.dr.ing. Radu ȘUGAR      Prof.dr.ing. Vasile NĂSUI (conducător de doctorat)      Dr.ing. Bianca POP
Prof.dr.ing. Nicolae UNGUREANU      Conf.dr.ing. Miorița UNGUREANU      Prof.dr.ing. Mircea LOBONȚIU (conducător de doctorat)      Drd.ing., ec. Raul DRENȚA
Conf.dr.ing. Mihai BĂNICĂ      Șef lucr.dr.ing. Marius ALEXANDRESCU             Drd. ec. Tuș Florentin
Conf.dr.ec. Vasile BÎRLE      Șef lucr.dr.ing. Marius COSMA               
Conf.dr.ing. Lucian BUTNAR      Șef lucr.dr.ing. Ioana CRĂCIUN              
Conf.dr.ing. Horea CIOBAN      Șef lucr.dr.ing. Vlad DICIUC              
Conf.dr.ing., ec. Dinu DARABĂ       Șef lucr.dr.ing. Liliana DRĂGAN              
Conf.dr.ing. Anamaria DĂSCĂLESCU      Șef lucr.dr.ing. Nicolae MEDAN              
Conf.dr.ec., ing. Gabriela LOBONȚIU      Șef lucr.dr.ing. Sandor RAVAI-NAGY              
Conf.dr.ing. Flavia SUCIU                     
                      
                      
                      
                      
                      
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!