Plan operațional Imprimare Email

 

 • orientarea și integrarea întregii activități educaționale, de cercetare, dezvoltare și inovare spre creșterea competitivității în societatea bazată pe cunoștințe, obiectiv strategic fundamental pentru Uniunea Europeană.

 • alegerea unui birou al departamentului format din 5 persoane (inclusiv directorul de departament) care să gestioneze coordonarea programelor de studii și activitatea financiară a departamentului.

 • integrarea activității departamentului în Sistemul de Management al Calității din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

 • adaptarea structurii conținuturilor tuturor disciplinelor în concordanță cu competentele prevăzute în standardele ocupaționale pentru fiecare domeniu de studii.

 • generalizarea activităților tuturor membrilor departamentului, pe baza managementului prin obiective.

 • dezvoltarea colaborărilor și relațiilor internaționale ale departamentului cu universități din țară și străinătate în domeniile educațional și științific, precum și integrarea în rețele universitare și de cercetare (CEEPUS și FP 7, 8, 9).

 • consolidarea activităților și recunoașterea pe plan național a Centrului de Informare Tehnologică și a Centrului de Cercetare în Inginerie și Management Tehnologic.

 • inițierea și dezvoltarea activităților academice și de cercetare, inovare și dezvoltare tehnologică, utilizând resursele obținute prin Centrul de excelență CAD/CAM/CAE.

 •  dezvoltarea activităților de cercetare cu actuala dotare, în special în domeniul CAD/CAM/CAE, prin contracte la nivel național și internațional, astfel încât, din resursele financiare create, să se dezvolte patrimoniul de cercetare. Aceasta impune și responsabilizarea resursei umane, care va trebui să se pregătească pentru utilizarea acestui valoros patrimoniu.

 • atragerea și integrarea studenților masteranzi și doctoranzi în activități de cercetare, inovare și dezvoltare tehnologică, necesare pieței și obiectivelor acesteia.

 • structurarea și implementarea unui nou tip de relație cadru didactic- student, cu un accent pe tutoriat.

 • modernizarea metodelor de predare, prin utilizarea unei platforme specializate IT, în concordanță cu obiectivele proiectului DIDATEC 2010, în care departamentele facultății noastre au fost implicate.

 • consolidarea și dezvoltarea conferințelor și publicațiilor proprii, care au devenit o tradiție de renume în mediul științific național și internațional.

 • implementarea unui sistem de conferințe și seminarii profesionale, pe teme de interes pentru publicul larg, în scopul creării vizibilității departamentului. Dezvoltarea unor relații cu presa locală, în scopul creării unei imagini profesionale favorabile, prin publicarea de articole care să oglindească activitățile și domeniile de interes ale departamentului.


Baia Mare, martie 2018

© Departamentul IMTech

 

Director Departament,
Conf.univ.dr.ing. Mihai Bănică
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!