Strategia Departamentului Inginerie și Managementul Tehnologiei Imprimare Email

 

Punctul forte al departamentului este colectivul acestuia, care reprezintă o resursă umană cu o foarte bună experiență profesională, inclusiv practică, capabil să desfășoare activități complexe, specifice unui management universitar modern.

 

Ca viziune, direcțiile fundamentale de abordare ale managementului Departamentului de Inginerie și Managementul Tehnologiei (IMTech) sunt următoarele:

 

  • aplicarea principiilor științifice fundamentale de management în conducerea departamentului;

  • asigurarea cu personal performant, având ca și obiective consolidarea departamentului și creșterea nivelului profesional global;

  • consolidarea procesului de învățământ pe nivelurile licență, master și doctorat, care să răspundă necesitaților actuale și de perspectivă, naționale și internaționale;

  • dezvoltarea, în continuare, a legăturii departamentului cu mediul de afaceri regional, cu sistemul administrativ local și reprezentanții locali în instituțiile statului, implicarea în sistemele de elaborare și implementare a strategiilor regionale, precum și adaptarea procesului educațional, a activității de cercetare-dezvoltare tehnologică și managerială la cerințele pieței în domeniul pregătirii resursei umane;

  • transformarea cercetării, inovării și dezvoltării tehnologice într-un mijloc de atragere și stabilizare a resursei umane de valoare, extinderea spațiului departamentului și a bazei materiale.

 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!