Specializări licență Imprimare

Oferta educațională pentru studii de licență cuprinde următoarele specializări:

 

Domeniul
     Specializarea            
Inginerie industrială   -  Tehnologia construcțiilor de mașini (TCM)
   Competențe profesionale
   Plan de învățământ
   Fișe discipline
                   
Inginerie și management
  -
  Inginerie economică în domeniul mecanic (IEDM)   Competențe profesionale   Plan de învățământ   Fișe discipline
                   
Mecatronică și robotică
  -
  Robotică (ROB)   Competențe profesionale   Plan de învățământ   Fișe discipline
                   
Inginerie mecanică
  -  Echipamente pentru procese industriale (EPI)    Competențe profesionale   Plan de învățământ   Fișe discipline