LOGOUT

Sunteţi deconectat(ă) de la sistem. Sperăm că informaţiile prezentate au fost utile.

Dacă aţi sesizat neconcordanţe faţă de situaţiile reale exprimate de cataloage, carnete de note etc., trebuie să vă adresaţi secretariatelor facultăţilor.
Eventualele erori din baza de date vor fi corectate.


Aţi utilizat aplicaţia:

SMART - Sistem pentru Managementul Activităţii Studenţior şi Raportare

Copyright © 2007-2017 Cezar TOADER

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord din Baia Mare (http://www.cunbm.utcluj.ro)
SMART - Sistem pentru Managementul Activităţii Studenţilor şi Raportare
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA - CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
Copyright © 2007-2018 Cezar TOADER